Výhradní importér německých stavebních materiálů hahne a KÖSTER

KÖSTER TPO/FPO (PE) technologie a ekologie

TPO/FPO (PE) technologie KÖSTER neobsahuje, a tudíž ani nemůže uvolňovat žádné škodlivé látky. O tom svědčí i to, že jeden z typů má certifikaci na pitnou vodu a používá se pro vodojemy. Na rozdíl od PVC je tato technologie zcela recyklovatelná. KÖSTER jde v tomto aspektu ještě dále, protože typ krytiny s názvem PRO je vyroben z recyklátu a díky tomu je držitelem certifikátů (stavební výrobek pro stavby splňující udržitelný rozvoj) u mezinárodně uznávaných institucí jako je DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), and Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). 

 

CHRAŇTE S NÁMI ŽIVOT

PVC krytina a ekologie

PVC krytina obsahuje silně toxické látky. Nepoužitím PVC střešní krytiny výrazně přispějete k ochraně života a životního prostředí. PVC se již dávno zakázalo používat např. při výrobě hraček. Hlavním důvodem, proč je PVC noční můrou pro všechny, kteří chtějí žít zdravě a s ohledem na životní prostředí, je fakt, že ve všech cyklech PVC, ať už při výrobě, používání nebo jeho likvidaci, dochází k citelnému úniku toxických látek. Mnohé z nich způsobují rakovinu, ovlivňují reprodukci, poškozují imunitní a nervový systém. Kromě zdraví tyto toxické látky ovlivňují i životní prostředí. Používání PVC krytin rozhodně nemůže přispívat ani ke zdraví řemeslníků, kteří se prakticky denně těchto krytin při práci dotýkají a nebo dotýkali.

Ve světě tento fakt začíná být brán zcela vážně. Používat PVC ve veřejných stavbách je zakázáno dokonce v celé Vídni.

Bylo to v rámci programu Ökokauf Wien, který se zabývá ekologickým zadáváním zakázek. Již od roku 1998 magistrát nakupuje a používá výrobky co nejekologičtějším způsobem, a to od kancelářských potřeb, nábytku až po stavební materiály. Nejdůležitějšími kritérii jsou: zachování zdrojů, ekologická výroba, energetická účinnost, opravitelnost, zamezení emisí a nebezpečných a toxických materiálů. V tomto programu bylo provedena řada studií o dopadu škodlivých látek na životní prostředí a z jejich závěrů čerpá i veřejnost. V roce 2007 město Vídeň pověřilo renomovanou firmu BauXund forschung und beratung gmbh vypracováním odborné studie dopadu používání PVC ve stavebnictví na životní prostředí.

Z toho vyšla tato studie, která potvrzuje vše o škodlivém vlivu PVC:

https://bauxund.at/wp-content/uploads/2018/10/bauXund_PVC_Studie2008_fuer_OekoKaufWien_KAV.pdf

Na základě ní v roce 2008 vydalo město Vídeň deklaraci o zákazu používání PVC ve stavebnictví v katastru města:

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/pvc-positionspapier.pdf

Sdílejte: