Výhradní importér německých stavebních materiálů hahne a KÖSTER

ZÁRUKY KÖSTER a BAUPROTECT s.r.o.

V závislosti na typu krytiny a na její tloušťce KÖSTER poskytuje záruky 10-25 let. Na krytiny o tloušťce 1,5-1,8 mm je to 10 let. Na krytiny 2 mm je to 20 let. Záruka Premium Plus je poskytována individuálně podle typu projektu pro 2 mm tloušťky krytin a s pojištěním Allianz AG.

Do záruk patří tyto úkony:

  • Bezplatná výměna materiálu
  • Náhrada mzdy za případnou opravnou instalaci membrán
  • Výměna jiných poškozených materiálů, které jsou součástí střešní sestavy
  • Náhrada mzdy za případné opravy jiných poškozených součástí střešní sestavy
Sdílejte: