Výhradní importér německých stavebních materiálů hahne a KÖSTER

PVC střešní fólie a jejich fatální vliv na zdraví člověka

Nepoužitím PVC střešní krytiny výrazně přispějete k ochraně života a životního prostředí. PVC se již dávno zakázalo používat např. při výrobě hraček. 

Hlavním důvodem, proč je PVC noční můrou pro všechny, kteří chtějí žít zdravě a s ohledem na životní prostředí, je fakt, že ve všech cyklech PVC, ať už při výrobě, používání nebo jeho likvidaci, dochází k citelnému úniku toxických látek. Mnohé z nich způsobují rakovinu, ovlivňují reprodukci, poškozují imunitní a nervový systém. Kromě zdraví tyto toxické látky ovlivňují i životní prostředí.

Ve světě tento fakt začíná být brán zcela vážně. Používat PVC ve veřejných stavbách je zakázáno dokonce v celé Vídni. V Linci, ho nahrazují zhruba z 85 procent alternativními materiály.

V celém výrobní cyklu PVC (PVC se v ČR vyrábí ve Spolaně Neratovice, další provozy však PVC používají jako surovinu) dochází k úniku chlóru do životního prostředí. Pro výrobu PVC je nutné mít základní surovinu, kterou je chlór. Při jeho produkci se z majoritní části volí ekonomicky nejvýhodnější a z pohledu životního prostředí nejhorší možný způsob výroby a tou je amalgámová technologie. Během ní dochází k úniku rtuti a dioxinů do ovzduší, což má katastrofické následky. Při výrobě dále vznikají tyto nebezpečné látky: ethylendichlorid (EDC) a vinylchlorid monomer (VCM)halogenové látkychloroform1,1,2-trichloretentetrachloretan anebo tetrachlormetan. Nebezpečné je nejen samotné PVC, nýbrž i jeho přísady. 

Při samotném životním cyklu se z PVC krytiny neustále uvolńují další nevázané toxické přísady a změkčovadla, které se dostávají do ovzduší, vod a postupně do všeho živého.

Zdroj: https://www.denik.cz/moje_rodina/vyrobkyd20080410.htmlDetailní popis o vlastnostech PVC a jeho drastických dopadech na život a životní prostředí si lze pročíst například i na tomto odkazu:

https://arnika.org/toxicke-latky/nase-temata/toxicke-latky/polyvinylchlorid-pvc

Sdílejte: