Výhradní importér německých stavebních materiálů hahne a KÖSTER

Porovnání TPO-FPO KÖSTER A PVC – ekologie/zdraví/cena

Německá rodinná značka KÖSTER má s výrobou střešních polyolefinových TPO fólií již více než 40 let zkušeností. Výrobu a vývoj založil pan Johan Köster již v roce 1982 a od této doby se datuje vznik TPO technologie vůbec. Zaměřil se na boj proti používání toxického PVC ve stavebnictví. Důkazem jeho kompetence je i to, že od roku 2011 až do roku 2020 byl prezidentem asociace sdružující výrobce stavební chemie (DEUTSCHE BAUCHEMIE). Toto sdružení pracuje na zavádění nových technologií do stavebních norem a je prostředníkem mezi zákonodárnou politikou a stavebnictvím.

Firma KÖSTER ze své moderní výrobny situované v Aurichu dodává výrobky do celého světa. Od většiny dodavatelů střešních fólií se liší tím, že celý sortiment TPO je založen na polyetylenové bázi. Jako první na světě vyvinuli technologii a výrobu TPO fólie z recyklovaných PE surovin

 

Porovnání nejznámější střešní technologie PVC a KÖSTER TPO/FPO PRO technologie z pohledu:

 1. Životnosti materiálů TPO/FPO PE báze KÖSTER a PVC
 2. Ekologie a vlivu na zdraví lidských organizmů materiálů TPO/FPO PE báze KÖSTER a PVC
 3. Ekonomiky (cenové porovnání)

 

1. Životnost

KÖSTER TPO/FPO fólie mají až 3X delší životnost než krytiny z PVC 

 

PVC fólie (běžná životnost 15 let – max. životnost 20 let)

PVC materiál je sám o sobě velmi křehký a není flexibilní, aby mohl být použit pro střešní krytinu, tak se do jeho pevné chemické struktury musí dodávat vysoký obsah přísad. Jedná se zejména o nejrůznější změkčovadla a stabilizátory. Přitom je zajímavé, že právě přísady mohou tvořit 40–70 % finálního produktu. I přísady jsou bohužel toxické a jedovaté. Právě tyto přísady nejsou k PVC chemicky vázané, a proto dochází k jejich stálému uvolňování. Díky tomu ztrácí krytina požadované vlastnosti, mezi něž patří flexibilita a vnitřní pevnost. Krytina chřadne a křehne. Její životnost a odolnost je ve srovnání s nejmodernější TPO technologií na bázi polyetylenu až o 70 % nižší. PVC krytina výrazně ztrácí odolnost už při teplotách -20°C a čím je starší, tak odolnost vůči teplotě klesá. 

 

TPO/FPO fólie KÖSTER na bázi PE (polyetylenu) s životností i více než 40 let

(testy pro simulaci stárnutí vykazují 50 let vysoké zátěže bez prokazatelných změn)

 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům, prorůstání kořenů, pružnost, odolnost proti chemikáliím a homogennost: to je výčet nejdůležitějších vlastností, které by membránové krytiny měly splňovat. KÖSTER TPO /FPO (PE) je sázka na jistotu. Tam, kde ostatní membránové krytiny již ztrácí, KÖSTER TPO /FPO (PE) nikdy nezklame. Z krytin na bázi PVC se uvolňují do ovzduší postupně změkčovadla, a to způsobuje křehnutí a následné defekty (odolává max.-20°C). 

 

Jsou všechny TPO fólie stejné?

Většina výrobců používá pro výrobu TPO fólií jako hlavní surovinu PP (polypropylen) a tento systém odolává až -30°C. 

 

KÖSTER používá zatím nejmodernější a nejodolnější technologii, která je založena na PE bázi (polyetylenové) a odolává až -100°C.

Porovnání vlastností PVC a PE báze s PP bází:

 • PE technologie má ze všech 3 nejvyšší a dlouhodobou flexibilitu
 • PE má ze všech 3 nejvyšší vnitřní pevnost a odolnost proti obrusu
 • PE je oproti PP houževnatější a má vyšší hustotu, díky čemuž je trvanlivější a odolnější proti roztržení. Toto vlastnost zároveň přináší i nejvyšší možné odolnosti vůči prorůstání kořenům a odolává i nejagresivnějším druhům jako je např. Hlohyně šarlatová anebo Pýr plazivý.
 • PE hoří beze zbytku, vytváří oxid uhličitý a vodu (PVC uvolňuje vysoce jedovatý chlorovodík a dioxin)
 • PE přitahuje mnohem méně nečistot, prachu a dalších organických prvků
 • PE má nejvyšší odolnost vůči mikroorganizmům
 • PE je odolnější vůči UV záření
 • PE odolává lépe nižším teplotám až -100 °C (PVC -20°C, PP -30°C)

2. Ekologie a vliv na zdraví lidského organizmu materiálů TPO/FPO PE báze KÖSTER a PVC

PVC fólie

PVC krytina obsahuje silně toxické látky. Ve světě tento fakt začíná být brán vážně. Používat PVC ve veřejných stavbách je zakázáno dokonce v celé Vídní již od roku 2008. 

 

Bylo to v rámci programu Ökokauf Wien, který se zabývá ekologickým zadáváním zakázek. Již od roku 1998 magistrát nakupuje a používá výrobky co nejekologičtějším způsobem, a to od kancelářských potřeb, nábytku až po stavební materiály. Nejdůležitějšími kritérii jsou: zachování zdrojů, ekologická výroba, energetická účinnost, opravitelnost, zamezení emisí a nebezpečných a toxických materiálů. V tomto programu byla provedena řada studií o dopadu škodlivých látek na životní prostředí a z jejich závěrů čerpá i veřejnost. V roce 2007 město Vídeň pověřilo renomovanou firmu BauXund forschung und beratung gmbh vypracováním odborné studie dopadu používání PVC ve stavebnictví na životní prostředí.

 

Z toho vyšla tato studie, která potvrzuje vše o škodlivém vlivu PVC:

https://bauxund.at/wp-content/uploads/2018/10/bauXund_PVC_Studie2008_fuer_OekoKaufWien_KAV.pdf

Na základě ní v roce 2008 vydalo město Vídeň deklaraci o zákazu používání PVC ve stavebnictví v katastru města: 

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/pvc-positionspapier.pdf

 

Nepoužitím PVC střešní krytiny výrazně přispějete k ochraně života a životního prostředí. PVC se již dávno zakázalo používat např. při výrobě hraček. Hlavním důvodem, proč je PVC noční můrou pro všechny, kteří chtějí žít zdravě a s ohledem na životní prostředí, je fakt, že ve všech cyklech PVC, ať už při výrobě, používání nebo jeho likvidaci, dochází k citelnému úniku toxických látek. Mnohé z nich způsobují rakovinu, ovlivňují reprodukci, poškozují imunitní a nervový systém. O vlivu toxických látek svědčí i data o čím dal větším nárustu těchto závažných nemocí. Kromě zdraví tyto toxické látky ovlivňují i životní prostředí. 

 

Používání PVC krytin rozhodně nemůže přispívat ani ke zdraví řemeslníků, kteří se prakticky denně těchto krytin při práci dotýkají anebo dotýkali.

 

V celém výrobní cyklu PVC (PVC se v ČR vyrábí ve Spolaně Neratovice, další provozy však PVC používají jako surovinu) dochází k úniku chlóru(základní surovina pro výrobu PVC) do životního prostředí.

Při jeho produkci se z majoritní části volí ekonomicky nejvýhodnější a z pohledu životního prostředí nejhorší možný způsob výroby a tou je amalgámová technologie. Během ní dochází k úniku dioxinů a rtuti do atmosféry, což přináší katastrofické dopady. Při výrobě dále vznikají tyto nebezpečné látky: ethylendichlorid (EDC) a vinylchlorid monomer (VCM)halogenové látkychloroform1,1,2-trichloretentetrachloretan anebo tetrachlormetan. Nebezpečné je nejen samotné PVC, nýbrž i jeho přísady.

Zdroj: https://www.denik.cz/moje_rodina/vyrobkyd20080410.htmlDetailní popis o vlastnostech PVC a jeho drastických dopadech na život a životní prostředí si lze pročíst například i na tomto odkazu:

https://arnika.org/toxicke-latky/nase-temata/toxicke-latky/polyvinylchlorid-pvc

 

KÖSTER TPO/FPO (PE) 

 

Tato technologie má minimální vliv na zdraví člověka, TPO/FPO (PE) technologie KÖSTER neobsahuje, a tudíž ani nemůže uvolňovat žádné škodlivé látky. 

 

O tom svědčí i to, že jeden z typů fólií KÖSTER TPO Aqua má certifikaci na pitnou vodu a používá se pro vodojemy. Na rozdíl od PVC je tato technologie zcela recyklovatelná. 

 

Značka KÖSTER jde v tomto aspektu ještě dále, protože typ krytiny s názvem PRO je vyroben z recyklátu a díky tomu je držitelem certifikátů (stavební výrobek pro stavby splňující udržitelný rozvoj) u mezinárodně uznávaných institucí jako je DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), and Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). 

 

3. Ekonomické porovnání

Dlouhá životnost TPO/FPO (PE) střešní fólie přináší velkou úsporu

Dlouhá životnost na více než 40 let (testy pro simulaci stárnutí vykazují 50 let vysoké zátěže bez prokazatelných změn), použití recyklovaného materiálu a moderní rychlá a nákladově efektivní výroba dělá z KÖSTER TPO Pro zároveň i velmi hospodárnou střechu. Ve srovnání s nejčastěji používanými PVC hydroizolačními membránami lze případný rozdíl v ceně vymazat výrazně jasně prokazatelnou delší životností. Pořizovací cena PVC materiálu je cca pouze o 16-18% nižší, ale při zohlednění minimálně  jedné další výměny během cyklu 30 let je ve výsledku cena PVC o 60-65% dražší. A to bez započtení nákladů na ekologickou likvidaci toxického odpadu. 

Vyšší vstupní náklady TPO/FPO (PE) střešní fólie se tedy mnohonásobně vrátí v úspoře na dvojnásobné, až trojnásobné životnosti, práce, likvidace PVC, starosti s odkrytou střechou. Velmi důležitým aspektem je z pohledu šetření i životní prostředí. PVC přináší toxické znečištění již během výroby, následně po celou dobou používání uvolňuje jedovaté přísady do vody, půdy i ovzduší a po jeho destrukci se stává toxickým odpadem s minimální možností jakékoli recyklace.

 

Porovnání celkových nákladů na střechu v období 30 let z TPO/FPO KÖSTER TPO PRO a z PVC 2023
Název a specifikace ceníková cena za jednotku (zdroj internet a ceníky) bez DPH cena prodejní internet bez DPH hrubá cena za 1 m2 pokládky pořizovací cena celkem (materiál a práce) bez DPH nutná výměna cca po 15 letech (odhad. Životnosti PVC střechy je 15 let) celkové náklady na pořízení střechy s přihlédnutím k životnosti materiálu po 30 letech (cena je bez DPH) 
Fólie hydroizolační TPO/FPO (PE) KÖSTER TPO Pro sv. šedá tl. 1,5 mm šířka 1,50 , délka 20  mm (30 m2/role) ekologická střešní membrána prémiové kvality s centrálně vloženou skelnou výztužnou vložkou, která je vyrobena z recyklátu. 354,00 Kč  318,00 Kč 200,00 Kč 518,00 Kč 0,00 Kč 518,00 Kč
Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 76 šedá tl. 1,5 mm šířka 1,60 m (24 m2/role) 345,00 Kč  249,00 Kč 200,00 Kč 449,00 Kč 449,00 Kč 898,00 Kč
Hydroizolační fólie na bázi PVC Rhenofol CV ke kotvení 1,5 mm, šíře 1,50 m, šedá 361,00 Kč  223,00 Kč 200,00 Kč 423,00 Kč 423,00 Kč 846,00 Kč
Hydroizolační fólie SIKAPLAN 15G, šíře 1,54 m (světle šedá) 351,00 Kč  246,00 Kč 200,00 Kč 446,00 Kč 446,00 Kč 892,00 Kč
Bauder THERMOFOL U 15 antracitově šedá 309,00 Kč  297,00 Kč 200,00 Kč 497,00 Kč 497,00 Kč 994,00 Kč
Fatrafol 810 -1,5 mm / 2,05 m – 41m2 291,00 Kč  277,00 Kč 200,00 Kč 477,00 Kč 477,00 Kč 954,00 Kč

 

Köster je první firmou na světě, která má mimo standardní sortiment i technologii pro výrobu střešních fólii z PE recyklátu. Mnoho investorů na tuto zelenou a z pohledu ekologické udržitelnosti ojedinělou technologii slyší a díky tomu máme více a více partnerů a zakázek. Mezi nejznámější investory patří např. Ikea, Volkswagen, Edeka a Porshe.

 

Sdílejte: